გაზეთი:   ფიქრი (სალიტ. და საპოლიტ. გაზეთი)
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1913
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ა.ს.ცერელოვი
რედაქტორები: ა.ს.ცერელოვი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-498 1913 1914
F-2-498 1913 1914
F-3-498 1913 1914
K-2-157 1913 1914
K-3-157 1913 1914
K-09-157 1913 1914
P 1913 1914
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ფიქრი". 1913-1914. ყოველკვირეული გაზეთი. თბილისი. რედაქტორი [ოფიციალური] - ნინო . სამნიაშვილი, შემდეგ ამბარცუმ ცერელოვი. [ფაქტიური რედაქტორი - ვლ. დარჩიაშვილი]. (სტამბა "Надежд").

სოც.-დემ. მიმართ. (მენშ.) ორგანო; თანამშრ.: შვარცი (ვლ. ახმეტელაშვილი), არიელი (?), ვლ. დარჩიაშვილი, . მონიძე, . ქუჩიშვილი და სხვანი.

1913 . №.1 (4/XI) - №.8 (23/XII)

1914 . №.9 (1/I) - №.26 (28/IV) ...?

შენიშვნა: "იხ. ფიქრი"- გაგრძელება "ახალი ფიქრი" (1914)

(უნ; საჯ; სარევ. მუზ.) 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1913წ. - P17/1913;  1914წ. - P14/1914

წინა გვერდი