გაზეთი:   ფოთი
გამოცემის ადგილი : ფოთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-759 1990 1991
K-1-1570 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი