გაზეთი:   ქალაქის კოოპერატივის ბიულეტენი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1936
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ქალაქის კოოპერატივის ბიულეტენი". 1936. ქუთაისი.

1936 . [№1] (17/I), 4 გვ. (ტირაჟი - 400 .)

(პალატა)

წინა გვერდი