გაზეთი:   ქარელის კოლმეურნე (1962 წ. მაისიდან იხ."გამარჯვება")
გამოცემის ადგილი : ქარელი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1939
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-138 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-556 1942 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-556 1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-3-556 1954 1956 1958
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ქარელის კოლმეურნე". 1939. საქ. . . () ქარელის რაიკომის, საქ. სსრ უმაღლესი საბჭოს საორგანიზაციო კომიტეტის ორგანო (1940 წლიდან: საქ. . . () ქარელის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ორგანო). ყოველკვირეული გაზეთი. ქარელი ("ბოლშევიკური სიტყვის" სტამბა ხაშურში). /მგებ. რედ.: . გონგლაძე, . იაკობიძე (1939 სექტემბ. 28-მდე), . სულაბერიძე (1939 . სექტემბრის 28-დან), . ინასარიძე (1941 წლის სექტემბრის 28-დან).

1939 . 1 (9/IX) - 21 (31/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .)

1940 . 1 (22) (6/I) - 58 (79) (22/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .)

1941 . 1 (81) (1/I) - 42 (122) (26/X)... თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .)

1942 . 1 (132) (4/I) - 60 (190) (27/XII)

1943 . 1 (191) (1/I) - 52 (242) (23/XII)

1944 . 1 (243) (1/I) - 50 (290) (21/XII)

(საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P25/1943;  1944წ. -  P79/1944;  1945წ. - P56/1945;  1946წ. - P56/1946

 

 

წინა გვერდი