გაზეთი:   ქარელის კოლმეურნე (1966 წ. მდე იხ."გამარჯვება".1968 წ. აგვისტოდან იხ."ოქტომბრის გზით")
გამოცემის ადგილი : ქარელი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1966
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-598 1966 1967 1968
K-1-686 1966 1967 1968
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი