გაზეთი:   ქართველი ერი
გამოცემის ადგილი : ნიუ-იორკი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1955
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ბეჭდვის ადგილი: აშშ
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2031 1955
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი