გაზეთი:   ქართული აზრი
გამოცემის ადგილი : ნიუ-იორკი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1955
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ბეჭდვის ადგილი: აშშ
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-915 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1966 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
K-1-756 1955 1956 1957 1969 1971 1974
K-09-756 1955 1956 1957 1959 1960 1961 1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი