გაზეთი:   ქართული სიტყვა
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1923
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-267 1923 1924
F-2-267 1923 1924
F-3-267 1923 1924
K-2-162 1923 1924
K-3-162 1923 1924
K-4-162 1923 1924
K-09-162 1923 1924
P 1923 1924
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ქართული სიტყვა". 1923-1924. სრ. საქართველოს მწერალთა კავშირის ყოველკვირეული გაზეთი. თბილისი. რედაქტორი - სარედაქციო კოლეგია. ("Заря Востока"- სტამბა).

იცემოდა გაზეთ "ივერიის" შემდეგ.

სულ გამოვიდა:

1923 . 1 (18/XI) - 6 (23/XII); თით. 4 გვ.

1924 . 7 (1/I) - 30 (8/VI); თით; 4 გვ.

თანამშრ.: . ჭიჭინაძე, . დადიანი, . ფაშალიშვილი, . მგალობლიშვილი, ივ. გომართელი, . აბაშელი, . მეტრეველი, არტ. ლეისტი და სხვანი.

(უნ.; საჯ.; საქ. მუზ.; სარევ. მუზ.)

P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1923 წ. - P34/1923; 1924 წ. - P22/1924;


წინა გვერდი