გაზეთი:   ქარიშხალი
ორგანო : ქაქუცა ჩოლოყაშვილის საზოგადოების გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-770 1990
K-1-1878 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი