გაზეთი:   ქარხნის ჰანგები
გამოც.დაწყების თარიღი : 1923
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ს. ეული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
P 1923
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ქარხნის ჰანგები". 1923. ქართველ პროლეტარულ მწერალთა კოლექტივის კვირეული ლიტერატურულ-სახელოვნო გაზეთი. თბილისი. /მგებ. რედაქტორი - სანდრო ეული (ქურიძე).

1923 . 1 (17/V) ..? 4 გვ.

თანამშრ.: . ვაკელი, . მაშაშვილი, . ეული და სხვანი.

(უნ.; საქ. მუზ.; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1923 წ. - P35/1923;

წინა გვერდი