გაზეთი:   ქვემო ქართლი (1990 წ. აპრილამდე იხ."ახალი მარნეული")
გამოცემის ადგილი : მარნეული
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-571 1990 1991
K-1-666 1990 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი