გაზეთი:   ქიმბოჭკო (1992 წ. აგვისტომდე იხ."ქიმიკოსი")
გამოცემის ადგილი : რუსთავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1992
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-630 1992 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი