გაზეთი:   ქინა - ქინა
ორგანო : მედსანშრომის პ/კავშირის კახეთის საოლქო განყ. ყოველთვიური ორგანო
გამოცემის ადგილი : სიღნაღი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1929
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2395 1930
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ქინა-ქინა". 1929-1930. მედსანშრომის /კავშირის კახეთის საოლქო განყოფილების ყოველკვირეული ორგანო. სიღნაღი. /მგებ. რედ. - სარედ. კოლეგია. [სიღნაღის ამხანაგ სტალინის სახელობ. სტამბა].

1929 . 1 - 11; თით. 1 გვ.

1930 . 1 (12) (15/I), 2 (20/II)

შენიშვნა: ანაფისტოგრაფიული  (ცალგვერდნაბეჭდი) გამოცემაა.

(საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი