გაზეთი:   ქართული თეატრის დღე
ორგანო : შემოქმედებითი კავშირი საქართველოს თეატრალური საზოგადოება
პერიოდულობა: ყოველწლიური
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1972
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ლეონიძის N11ა
რედაქტორები: კოტე ნინიკაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-661 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
K-1-660 1982 1984 1986 1988 1990 1993 1996 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
K-09-660 1975 1976 1977 1982 1984 1985 1986 1988 1990 2006 2011 2012 2013 2014
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი