გაზეთი:   ქობულეთელი კოლმეურნე
გამოცემის ადგილი : ქობულეთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ალ.დოლიძე (1944/45)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-135 1932 1935 1936 1937 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
K-1-417 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
K-2-417 1936 1950 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960
K-3-417 1951 1953 1955 1957 1958
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ქობულეთელი კოლმეურნე". 1932. საქართველოს კომპარტიის ქობულეთის რაიკომის, რაიაღმასკომის და რაიპროფსაბჭოს ექვსდღიური ორგანო (1935 წელში: საქ. . . () ქობულეთის რაიკომის და რაიაღამსკომის სამდღიური ორგანო: 1940 . 6 ივნისიდან: საქ. . . () ქობულეთის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს აღმსრულებელი კომიტეტის სამდღიური როგანო) ქობულეთი (აჭარის მრეწველობის კომის. სტამბა ბათუმში; 1935 წლიდან - გაზეთ "ქობულეთელი კოლმეურნის" სტამბა ქობულეთში). /მგებ. რედ. - . სანიკიძე, (1938); . დობორჯგინიძე, . სანიკიძე (1939); ალ. ლომთაძე, . პატარაია (1940), . ლომთაძე (1941-1943), ალ. დოლიძრ (1944-45).

1932 . № 1 - 48

1933 . № 1 (49) - № 56 (104) (22/XII)..? თით. 4 გვ.

1934 . № 1 - 62 (?) თით. 4 გვ.

1935 . № 1 (166) - № 90 (255) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3500 .)

1936 . № 1 (256) (3/I) - № 95 (350) (29/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი-4500 .)

1937 . № 1 (351) (1/I) - № 117 (468) (30/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი-4500 .)

1938 . № 1 (469) (3/I) - № 118 (586) (30/XII) 4 გვ. (ტირაჟი-3500-4500 .)

1939 . № 1 (587) (3/I) - № 75 (661) (27/XII) 4 გვ. (ტირაჟი - 3500-4500 .)

1940 . № 1 (662) (3/I) - № 92 (753) (29/XII) 4 გვ. (ტირაჟი - 3500-4500 .)

1941 . № 1 (754) (1/I) - № 74 (827) (35/XII) 4გვ. (ტირაჟი - 2700 .)

1942 . № 1 (828) (4/I) - № 59 (886) (27/XII) 4 გვ. (ტირაჟი - 2700 .)

1943 . № 1 (887) (1/I) - № 55 (941) (25/XII) 4 გვ. (ტირაჟი - 2700 .)

1944 . № 1 (942) (6/I) - № 47 (988) (28/XII) 4 გვ. (ტირაჟი - 2700 .)

1945 . № 1 (989) - № 43 (1007) (26/XII) 4 გვ. (ტირაჟი - 2700 .)

შენიშვნა: იხ. გაზეთის შესახებ: "კომუნისტი" 1934 . 6 დეკემბრ. № 281 (წერილი "ორი გაზეთი - ორი მიმართულება").

სერიალური კომპლექტები ბიბლიოთეკებში არ მოიპოვება.

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P60/1943;  1944წ. - P76/1944;  1945წ. - P36/1945;  1946წ. - P36/1946

წინა გვერდი