გაზეთი:   ქობულეთელი კოლმეურნე. სპეც. ნომ.
გამოცემის ადგილი : ქობულეთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1939
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი