გაზეთი:   ქსანი (1990 წ. სექტემბრამდე იხ."ლენინელი",1990 წ. დეკემბრიდან იხ. "ახალგორი")
გამოცემის ადგილი : ლენინგორი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-595 1990
K-1-704 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი