გაზეთი:   ქსნის სამრეკლო (1992 წ. მდე იხ. "ქსანი")
გამოცემის ადგილი : ახალგორი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1992
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-595 1992 1993
K-1-704 1992 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი