გაზეთი:   ქუთაისი. სპეც.გამოშვება
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1988
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-686 1988
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი