გაზეთი:   ქუთაისის თეატრი
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1940
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-193 1940
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ქუთაისის თეატრი". 1940. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის ერთდროული ორგანო. ქუთაისი. /მგებ. რედ. - . ჯიბლაძე.

1940 . [1] (1/VII), 6 გვ. (ტირაჟი - 1500 .)

(უნ.; პალატა)

 

წინა გვერდი