გაზეთი:   ქუთაისის მოამბე (გაზ."ახალი ქუთაისის" ჩანართი)
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-756 1990
K-1-781 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი