გაზეთი:   ქუთაისის რაიკოოპკავშირის ბიულეტენი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2368 1934
K-1-343 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ქუთაისის რაიკოოპკავშირის ბიულეტენი". 1934. ქუთაისი. რედ. - სარედ. კოლეგია. გამომცემელი - ქუთ. კოოპ. კავშირი.

1934 . 1 (?) - 3 (20/V)..? თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 500 .)

(უნ.)
წინა გვერდი