გაზეთი:   შავზღველი დამკვრელი
გამოცემის ადგილი : სოხუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1933
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"შავზღველი დამკვრელი". "Ударникк Черноморки". 1933-1935. შავი ზღვის რკინის გზის პარტორგის საუბკომების და მშენებლობა-ექსპლოატაციის ადმინისტრაციის 5-დღიური ორგანო. Пятидневный орган парторга, учкомов и администрации строительства и эксплоатации Черн. жел. дор. Очемчиры (Типография АбГИЗ-а).

1933 . 1 - 22 (12/XII) . . ? თით. 2 გვ.

1934 . ? - 54

1935 . 1 (55) - 19 (73) (31/VII) . . ? (ტირაჟი - 1000 .)

ტექსტი ქართ. და რუს.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი