გაზეთი:   შეისწავლეთ სოციალიზმი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1920
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-787 1920
F-2-787 1920
K-1-353 1920
K-09-353 1920
P 1920
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 "შეისწავლეთ სოციალიზმი". 1920. ყოველკვირეული სახალხო გაზეთი. თბილისი. [რედ.-გამ. - ივ. . როსტომაშვილი]. (სტამბა "სორაპანი").

1920 . №1 (1/II) - №6 (7/III); თით. 4 გვ.

შინაარსი; ივ. როსტომაშვილის პოპულარული სტატიები სოციალიზმის ისტორიიდან.

(საქ. მუზ.; უნ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1920წ. - P8/1920

 

 

 

წინა გვერდი