გაზეთი:   შეტევა
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1933
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2302 1933
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"შეტევა". 1933. . . . . . . . სახელგ. უჯრედ. ერთდროული გაზ. კომკავშირის არსებობის XV წლის გამო. თბილისი.

1933 . [№1], 2 გვ. (ტირაჟი - 6000 .)

შენიშვნა: ცნობა აღებულია საქ. წიგნის პალატის ხარვეზთა კარტოთეკიდან.

წინა გვერდი