გაზეთი:   შეძლებულ ცხოვრებისაკენ (იხ."სტალინის დროშა")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-137 1935 1936 1937 1938 1939 1940
K-1-393 1935 1936 1937 1938
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"შეძლებული ცხოვრებისაკენ". 1935-1940. საქ. . . () ტფილისის რაიკომის და რაიაღმასკომის ორგანო. (1940 წელში: საქ. . . () თბილისის რაიკომისა და თბილისის რაიონის მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს აღმასურლებელი კომიტეტის ორგანო). სამდღიური (1939 ხუთდღიური; 1940 წელში ისევ სამდღიური) გაზეთი. თბილისი.

გაზეთ "ბრიგადირი"- (1932-1935) გაგრძელება.

სულ გამოვიდა:

1935 . 1 (80) - 59 (28/XII); თით. 4 გვ. ან 2 გვ, (ტირაჟი - 4000 .)

1936 . 1 (138) (10/I) - 68 (205) (31/XII) თით. 4 გვ. ან 2 გვ. (ტირაჟი - 4000 .)

1937 . 1 (206) (5/I) - 105 (310) (31/XII) თით. 4 გვ. 2 გვ. (ტირაჟი - 4000 .)

1938 . 1 (311) (1/I) - 116 (532) (30/XII) ტით. 4 გვ. ან 2 გვ. (ტირაჟი - 4000 .)

1939 . 1 (533) (3/I) - 81 (613) (30/XII) თით. 4 გვ. ან 2 გვ. (ტირაჟი - 4000 .)

1940 . 1 (614) (3/I) - 94 (705) (29/XII) თით. 4 გვ. ან 2 გვ. (ტირაჟი - 4000 .)

შენიშვნა: 1938 წლის 1 (311) იანვრის პირველი რიცხვისა შეცდომით დანომრილია 1 (317)

1940 წლის 15 ივნისიდან გაზეთი გამოდის ახალი სახელწოდებით: '"სტალინის დროშა". 1940-. (იხ.)

(უნ.; საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი