გაზეთი:   შვებულების ფურცელი
გამოცემის ადგილი : ხონი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
გრაფიკა: ერთჯერადი
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"შვებულების ფურცელი". 1935. ხონის ძაფსაღები ქარხნის სამკუთხედის ერთდროული ორგანო. ხონი. ("დამკვრელის" სტამბა). /მგებ. რედ. - რედკოლეგია.

1935 . 1, 2 (15/V); თით. 2 გვ.

(პალატა)

წინა გვერდი