გაზეთი:   შიკრიკი (ფოტო ასლი)
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1906
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ალ.რუხაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-676 1906
F-2-676 1906
F-3-676 1906
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"შიკრიკი". 1906. ყოველდღიური  გაზეთი. ქუთაისი. რედ.-გამ. - ალ. გ. რუხაძე. (ი. კილაძისა და ი. ხელაძის სტამბა).

სოც.-დემ. მიმართულების გაზეთი; სულ გამოვიდა:

1906 წ. №1 (9/VII) - №9 (19/VII); თით. 4 გვ.

(საქ; მუზ; სარევ. მუზ.)

წინა გვერდი