გაზეთი:   შინამრეწველი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1936
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ძველი დასახელება: 1936წ. მაისამდე იხ.საქართველოს შინამრეწველი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-476 1936 1937
K-1-436 1936 1937
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"შინამრეწველი". "Кустарь". 1936-1937. საქ. სარეწაო კოოპერაციის, საეწაო-სატყეო კავშირის და სარეწაო კოოპ. ურთიერთ დამზღვევი სალაროს ორგანო. თბილისი.

გაზეთ "საქართველოს შინამრეწველის" (1932-36) გაგრძელება.

სულ გამოვიდა:

1936 . 1 (100) (3/I) - 64 (163) (31/XII)

1937 . 1 (164) (5/I) - 10 (173) (3/III)

ტექსტი ქართ. და რუს.

(საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი