გაზეთი:   შრომა
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1918
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ი.ნუცუბიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-288 1918 1919 1920 1921
F-2-288 1918 1919 1920 1921
K-09-575 1918 1920 1921
P 1918 1920 1921
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"შრომა". 1918-1922. ორგანო საქართველოში მოქმედ სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის ცენტრალურ კომიტეტისა. ყოველდღიური გაზეთი (1919 წლის 1/IX-დან საქ. სოც. რევ. პარტიის საორშაბათო კვირეული გაზეთი). თბილისი. რედაქტორები: 1918, 1919 და 1920 . №19-მდე სარედ. კოლეგია: ლეო შენგელაია, ივ. გობეჩია, . ნუცუბიძე; 1920 წლის №19-დან და 1921 . თებერვლამდე რედაქტ. - ილია ნუცუბიძე; 1921 . ისევ სარედ. კოლეგია; 1922 . სარედ. კოლეგია: . შენგელაია, ივ. გობეჩია, . ჩიქობავა.

სულ გამოვიდა:

(წელიწადი 1). 1918 . №1 (3/VIII) - №113 (31/XII); თით. 4 გვ.

(წელიწადი 2). 1919 . №1 (1/I) - №58 (16/III); თით. 4 გვ.

(წელიწადი 1). 1919 . №1 (1/IX) - №18 (29/XII); ყოველკვ., 4 გვ.

(წელიწადი 2). 1920 . №1 (5/I) - №21 (26/XII); ყოველკვ. 4 გვ.

(წელიწადი 3). 1921 . №1 (2/I) - №8 (20/II); თით. 4 გვ.

(წელიწადი 1). 1921 . №1 (3/X) - №10 (4/XII); თით. 4 გვ.

(წელიწადი  ) 1922 . №1 (სექტ.), 16 გვ.

უმთავრ. თანამშრ.: ლეო შენგელაია, . ნათაძე, . ჩხეიძე, ივ. ბახტაძე, . ჭანიშვილი, . კაკაბაძე, . ჩიქობავა, . მეფარიშვილი და სხვ.

(უნ.; სარევ. მუზ.)


შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1918წ. - P28/1918;  1920წ. - P39/1920;  1921წ. - P14/1921; 

 

წინა გვერდი