გაზეთი:   შრომა
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1881
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-14 1881 1882 1883
F-2-14 1881 1883
F-3-14 1882
K-09-555 1881 1882 1883
P 1881 1882
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"შრომა".  1881-1883.  ყოველკვირეული საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. (გამოდ. ორშაბათობით). ქუთაისი. რედ. - დიმიტრი დადიანი, გამომცემელი - დ. ნაზაროვი; 1883 წელში გამომცემლები - დ. დადიანი და დ. ნაზაროვი.
 
პირველი ქართული გაზეთი ქუთაისში; იყო დასავლეთ საქართველოს ახალგაზრდობის ორგანო, იდგა ეროვნული განთავისუფლების პოზიციაზე;
სულ გამოვიდა:
1881 წ. №1 (2/IX) - №17 (23/XII) თით. 4 გვ.
1882 წ. №1 (6/I) - №49 (15/XII) თით. 4 გვ.
1883 წ. №1 (5/I) - №24 (23/VI) თით. 4 გვ.

ლიტერატურა:

1. კლდიაშვილი, დავ. მემუარები. ტფ. 1932 წ. გვ. 336-337;
2. კარიჭაშვილი, დ. "ქართულ პერიოდ. გამოცემების ბიბლიოგრაფ. მიმოხილვა" (იხ. "ქართული მწერლობა" 1929 წ. №6-7, გვ. 144-146).

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1881წ. - P2/1881;  1882წ. - P2/1882;


 

 

წინა გვერდი