გაზეთი:   ჩანგი (სალიტერატურო გაზეთი)
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1909
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ლ. დადიშქელიანი
რედაქტორები: ლ. დადიშქელიანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-24 1909
F-2-24 1909
F-3-24 1909
K-2-170 1909
K-3-170 1909
K-09-170 1909
P 1909
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 "ჩანგი". 1909. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. რედ.-გამ. ლ.ბ.დადეშკელიანი (სტამბა "სორაპანი").

სოც.-დემოკრ. მიმართულების ორგანო.

1909 წ. №1 (21/VI) - №43 (25/VIII); თით. 4 გვ.

(უნ; საჯ; საქ. მუზ; სარევ. მუზ.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1909წ. - P14/1909

 

წინა გვერდი