გაზეთი:   ჩემი ბაღი (1993 წ. მაისიდან იხ."ჩემი მამული")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-879 1991 1992 1993
K-1-873 1991 1992 1993
K-2-873 1991 1992 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი