გაზეთი:   ჩვენი გზა
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1907
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ს.ჩხარტიშვილი
რედაქტორები: ს.ჩხარტიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-12 1907
F-2-53 1907
F-3-53 1907
K-2-181 1907
K-3-172 1907
K-09-172 1907
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ჩვენი გზა". 1907. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. რედ.-გამომც. - ს. ჩხარტიშვილი; შემდეგ იოსებ ზ. გიორგობიანი. (სწრაფმბეჭდავი ამხ. "სორაპანი").

1907 წ. №1 (2/IX) - №38 (19/X) ... №39 (?); თით. 4 გვ.

სოც.-დემ. მიმართულების ორგანო. "დაიკეტა გენერალ-გუბერნატორის განკარგულებით მავნე მიმართულების გამო" (იხ. "ისარი" 1907 №233 და "Кавказ" 1907 წ. 24 სექტ. №229).

(უნ; საჯ; საქ. მუზ; სარევ. მუზ.)

წინა გვერდი