გაზეთი:   ჩვენი დროება (საპოლიტ. და სალიტ. გაზეთი)
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1912
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ე.გორდელაძე
რედაქტორები: ს.მგალობლიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2331 1912 1913
F-2-2331 1912 1913
F-3-2331 1912 1913
K-1-173 1912 1913
K-09-173 1912 1913
P 1912 1913
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ჩვენი დროება". 1912-1913, 1915. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. რედ.- - . მგალობლიშვილი, გამომცემელი - . გორდელაძე. (სტამბა "სორაპანი").

1912 . №1 (23/XII) - №5 (30/XII); თით. 4 გვ.

1913 . №1 (1/I) - №44 (20/II); თით. 4 გვ.

1915 . №1 (31/III) ... ?

თანამშრ.: პართ. გოთუა, . ნიკოლაძე, . როსტომაშვილი, იასე რაჭველი და სხვანი.

შენიშვნა: 1915 წლის 31 გამოვიდა როგორც კვირეული; სახელწოდებაში "ჩვენი დროება" სიტყვა "ჩვენი" პატარა ასოებითაა აწყობილი.

(უნ; საჯ; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1912წ. - P8/1912;  1913წ. - P13/1913

წინა გვერდი