გაზეთი:   ჩვენი კოოპერაცია (1960 წ-დან იხ."საქართველოს კოოპერატორი")
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1927
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-478 1927 1928 1929
F-2-478 1927 1928
K-1-175 1927 1928 1929
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ჩვენი კოოპერაცია". 1927-1929. სრულიად საქართველოს ყველა სახის კოოპერაციის ყოველკვირეული ორგანო. თბილისი. (ცეკავშირს სტამბა). რედ. - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - ცეკავშირი.

1927 . 1 (2/VII) - 26 (26/XII); თით. 4 გვ.

1928 . 1 (27) (2/I) - 51 (77) (24/XII); თით. 4 გვ.

1929 . 1 (78) - 13 (90) (8/IV) ...? თით. 4 გვ.

შინაარსი: უხვი მასალა საქართველოში არსეული ყველა ტიპის კოოპერატ. ორგანიზაციების ისტორიისათვის: ანგარიშები, მოხსენებანი, კორესპონდენციები (საქართველოს ყველა კუთხიდან), კრიტიკული წერილები და სხვ. შემდეგ იცემოდა "კოოპერატიული ცხოვრება". 1929-31.

(უნ.; საჯ.; სარევ. მუზ.; ქუთ. მხარ. მუზ.)

წინა გვერდი