გაზეთი:   ჩვენი მეგობარი
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1916
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ლ.მახვილაძე
რედაქტორები: ლ.მახვილაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-297 1916 1917
F-2-297 1916 1917
F-3-297 1916
K-2-176 1916 1917
K-09-176 1916 1917
P 1916 1917
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ჩვენი მეგობარი". 1916-1917. ყოველდღიური გაზეთი. ქუთაისი. ქუთაისი. რედ.-გამ. . . მახვილაძე. (...-.გამავრც. საზოგადოების ქუთ. განყოფილების სტამბა).

სოც.-ფედ. მიმართ. ორგანო; იცემოდა გაზეთ "მეგობარი"- (1915-1916) ნაცვლად იმავე მოცულობითა და თანამშრომელთა შემადგენლობით. სულ გამოვიდა:

1916 . 1 (1/III) - 245 (31/XII); თით. 4 გვ.

1917 . 246 (1/I) - 457 (30/IX); თით. 4 გვ.

შენიშვნა: 1916 წლის ასიოდე ნომერი (118 - 245) მომცრო ფორმატითაა გამოცემული.

"ჩვენი მეგობარი"- შემდეგ იცემოდა "ხალხის მეგობარი" 1917-1921.

"ჩვენი მეგობარი"- შემდეგ იცემოდა "ხალხის მეგობარი" 1917-1921.

(უნ.; საჯ.; სარევ. მუზ.; ქუთ. საჯ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1916წ. - P4/1916;  1917წ. - P14/1917

წინა გვერდი