გაზეთი:   ჩვენი მწერლობა
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2376 1932
K-1-789 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ჩვენი მწერლობა". 1932. საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ქუთაისის განყოფილების [ერთდღიური] გაზეთი. ქუთაისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1932 . №1 (სექტ.), 4 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

შინაარსი: . ბახტურიძის, სევ. ისიანის, . თომაშვილის და სხვა ავტორების ნაწარმ.

(საჯ.)

წინა გვერდი