გაზეთი:   ჩვენი პასუხი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1929
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2306 1929
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 "ჩვენი პასუხი". 1929. შეერთებულ დივიზიის პოლიტგანყოფილების ყოველდღიური გაზეთი. თბილისი. (საველე სტამბა). /მგებ. რედ. - . აროშიძე.

1929 . №1 (?) - №6 (3/IX) ..? თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3400 .)

(უნ.; საჯ.)

 

წინა გვერდი