გაზეთი:   ჩვენი რესპუბლიკა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1917
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ამხანაგობა
რედაქტორები: დავით ჩიქოვანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-789 1917 1918
F-2-789 1917
K-1-779 1917
P 1917 1918
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ჩვენი რესპუბლიკა". 1917-1918. საქართველოს რადიკალ-დემოკრატიული გლეხთა პარტიის საორგანიზაციო კომიტეტის ორგანო. თბილისი. რედ. - დავით ჩიქოვანი; გამომცემელი - ამხანაგობა. (სტამბა "სორაპანი").

1917 . №1 (15/XI) - №23 (31/XII); თით. 2 გვ.

1918 . №24 (1/I) - №86 (28/III); ...?

(უნ; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1917წ. - P16/1917;  1918წ. P16/1918

წინა გვერდი