გაზეთი:   ჩვენი საქმე (საპოლიტ. და სალიტ. გაზეთი)
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1909
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ს.სუპატაშვილი
რედაქტორები: ს.სუპატაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-25 1909
F-2-25 1909
F-3-25 1909
K-2-178 1909
K-3-178 1909
K-09-178 1909
P 1909
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ჩვენი საქმე". 1909. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. ტფილისი. რედ.-გამ. - ს. სუპატაშვილი (სტამბა "სორაპანი").

სოც.-დემ. მიმართულების ორგანო. სულ გამოვიდა:

1909 წ. №1 (5/II) - №37 (18/IV); თით. 4 გვ.

"დაიხურა ტფ. გენერალ-გუბერნატორის განკარგულებით" (იხ. გაზ. "დროება" 1909 წ. 21 აპრილის №86). მის ნაცვლად იცემოდა "ახალი დროება" (1909).

(უნ; საჯ; საქ. მუზ; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1909წ. - P11/1909

 

 

წინა გვერდი