გაზეთი:   ცხოვრება-საოჯახო გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ზაქარიაძის N4
რედაქტორები: დემურ იოსელიანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1633 1998 1999 2000 2001 2002
K-1-1368 1998 1999 2000 2001 2002
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი