გაზეთი:   ჩხარის კოლმეურნე
გამოცემის ადგილი : ჩხარი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1933
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-136 1935 1936 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
K-1-439 1935 1936 1939 1940 1949 1950
K-2-439 1936
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ჩხარის კოლმეურნე". 1933. საქ. . . () ჩხარის რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ექვსდღიური ორგაო (1940 წლ. მარტის 8-დან: საქ. . . () რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების ჩხარის რაიონული საბჭოს ორგანო). ჩხარი (ზესტაფონის ქალაქის საბჭოს სტამბა).

1933 . 1 - 25

1934 . 1 (26) - 28 (53); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 2500 . )

1935 . 1 (54) - 42 (96); თით. 4 გვ. (ტირაჟI - 3000 .)

1936 . 1 (97) - 32 (118) (24/XI) ..? (ტირაჟი - 3000 .)

1937 . 1 ..?

1938 . 1 (?) - 51 (244) (25/XI); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .)

1939 . 1 (249) - 61 (309) (30/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .)

1940 . 1 (310) (5/I) - 56 (365) (22/XII)

1941 . 1 (366) (1/I) - 47 (412) (28/XII)

1942 . 1 (413) (4/I) - 51 (468) (22/XII)

1943 . 1 (469) (1/I) - 44 (511) (18/XII)

1944 . 1 (513) (4/I) - 46 (30/XII); (ტირაჟი - 1800 .)

1945 . 1 (1/I) - 48 (603) (20/XII); (ტირაჟი - 1800 .)

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P59/1943;  1944წ. - p92/1944;  1945წ. - P62/1945;  1946წ. - P62/1946

წინა გვერდი