გაზეთი:   ცისკარი (ფოტო ასლი)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1886
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ივ.კერესელიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-554 1886 1887
F-2-554 1887
P 1886 1887
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 "ცისკარი". 1887.  სამეურნეო გაზეთი. გამოდის კვირაში ორჯერ (ხუთშაბათობით და კვირაობით). ტფილისი. რედ.-გამ. ივ. კერესელიძე.

გაზეთის პირველი ნომერი გამოვიდა 1886 წელს 16 დეკემბერს ნომერის აღუნიშნავად, "სანიმუშო  ნომერის" ქვესათაურით. შემდეგ 1887 წელში იცემოდა მხოლოდ სამი თვის განმავლობაში და სულ გამოვიდა:

1887 . №1 - №23.

შინაარსი: პოპულარული წერილები მევენახეობის, მესაქონლეობის, მეაბრეშუმეობის და აგრონომიის სხვა  დარგებიდან; ბელეტრისტიკა, ლექსები, ქრონიკა.

მოკლე ცნობები გაზეთის შესახებ მოჰყავს დ. კარიჭაშვილს "ქართულ პერიოდულ გამოცემების ბიბლიოგრაფ. მიმოხილვაში" ("ქართული მწერლობა", 1929, №6-7, გვ. 150-151).

ანგარიშები "ქ. შ. წ.-კ. გ. ს.". 1887-1915.

1886 (15/V) - 1887 (1/I). ტფ. 1887 წ. 20 გვ.

1887 (1/I) - 1888 (1/I). ტფ. 1888 წ. 27 გვ.

1888 (1/IX) - 1889 (1/IX). ტფ. 1889 წ. 38 გვ.

1889 (1/IX) - 1890 (1/IX). ტფ. 1890 წ. 40 გვ.

1890 (1/IX) - 1891 (1/IX). ტფ. 1891 წ. 31 გვ.

1892 (1/IX) - 1893 (1/IX). ტფ. 1893 წ. 48 გვ.

1892 (1/IX) - 1893 (1/IX). ტფ. 1893 წ. 48 გვ.

1893 (1/IX) - 1894 (1/IX). ტფ. 1894 წ. 55 გვ.

1894 (1/IX) - 1896 (1/I). (მე-17 წელიწადი). ტფ. 1896 წ. 64 გვ.

1896 წ. (წელიწადი მე-18). ტფ. 1897 წ. 53 გვ.

1897 წ. (წელიწადი მე-19). ტფ. 1898 წ. 87 გვ.

1898 წ. (წელიწადი მე-20). ტფ. 1899 წ. 86 გვ.

1899 წ. (წელიწადი მეოცდაე-ერთე). ტფ. 1900 წ. 1205 გვ.

1900 წ. (წელიწადი მეოცდაორე). ტფ. 1901 წ. 116 გვ.

1901 წ. (წელიწადი მეოცდასამე). ტფ. 1902 წ. 120, 130 გვ.

1902 წ. (წელიწადი მე-24). ტფ. 1903 წ. 119 გვ.

1903 წ. (წელიწადი XXV). ტფ. 1904 წ. 124 გვ.

1904 წ. (წელიწადი XXVI). ტფ. 1905 წ. 127, 27 გვ.

1905 წ. (წელიწადი XXVII). ტფ. 1906 წ. 79, 38 გვ.

1906 წ. (წელიწადი XXVIII). ტფ. 1906 წ. 95, 38 გვ.

1907 წ. (წელიწადი XXIX). ტფ. 1908 წ. 127, 16 გვ.

1908 წ. (წელიწადი XXX). ტფ. 1909 წ. 147, 12 გვ.

1909 წ. [წ. XXXI]. ტფ. 1910 წ. 36 გვ.

1909 და 1910 (წელიწადი XXXII). ტფ. 1911 წ. 25, 28 გვ.

1911 წ. (წელიწადი XXXIII). ტფ. 1912 წ. 135 გვ.

1912 წ. (წელიწადი XXXIV). ტფ. შ.ა. 192 გვ.

1913 წ. (წელიწადი XXXV). ტფ. 1914 წ. 144, 63 გვ.

1913-1914 წ.წ. (წელიწადი XXXVI). ტფ. 1914 წ. 280, 85 გვ.

1915 წ. (წელიწადი XXXVII). ტფ. 1916 წ. 177 გვ.

საზოგადოების ანგარიშები (1913-1917 წწ.). იბეჭდება აგრეთვე ლ. ბოცვაძის "განათლებაში" (იხ. 1913-1917 წლების ნომრები). გარდა ამისა გამოიცა აგრეთვე საზოგადოების განყოფილებათა ანგარიშებიც:

1.    ანგარიში ქ. შ. წ.-კ. გ. ს. ქუთაისის განყოფილებისა 1913-14 წ.წ. ქუთაისი. 1915 წ.

2.     ანგარიში ქ. შ. წ.-კ. გ. ს. კავკასიის განყოფილებისა 1889-1909 წწ. ტფ. 1910 წ. 31 გვ.

3.     ანგარიში ქ. შ. წ.-კ. გ. ს. ბაქოს განყოფილებისა (15 წლისა). Баку, 1916 წ. 54 გვ.

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1886წ. - P2/1886;  1887წ. - P7/1887

წინა გვერდი