გაზეთი:   ცისკარი
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1908
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ისააკ ალხანაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-46 1908
F-2-46 1908
K-09-223 1908
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ცისკარი". 1908. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. რედაქტორ-გამომცემელი ისააკ ალხანაშვილი. (სტამბა "შრომა").

სოც.-დემ. მიმართულების ორგანო; იცემოდა გენერალ-გუბერნატორის მიერ აღკვეთილი "ცისარტყელის" (1907-1908) ნაცვლად; სულ გამოვიდა:

1908 წ. №1 (11/I) - №15 (27/I); თით. 4 გვ.

დაიხურა ხელისუფლების განკარგულებით (იხ. "ისარი" 1908 წ. 2 თებერვლის №27); მის შემდეგ გამოდიოდა გაზ. "აზრი" (1908).

(საჯ; საქ. მუზ.)

წინა გვერდი