გაზეთი:   ციც!
გამოცემის ადგილი : ქარელი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1081 1994 1996
K-1-1030 1994
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი