გაზეთი:   ცნობის ფურცელი
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1896
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ალ.ჯაბადარი (1901-1906)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-3 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
F-2-3 1897 1898 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
F-3-3 1902 1903 1905 1906
K-1-185 1901 1904 1905 1906
K-2-185 1900 1901 1902 1903 1905 1906
K-3-185 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
K-4-185 1902 1904 1905
K-5-185 1902
K-09-185 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
P 1898 1899 1900 1901 1902 1904 1905 1906
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

"ცნობის ფურცელი". 1896-1906. ყოველდღიური გაზეთი. ტფილისი. რედაქტორ-გამომცემლები: ვალერიან გუნია (1896-1899); ალ. ჭყონია (1899 10/XII - 1900 4/XI); ალ. ჯაბადარი (1901-1906).

1904 წლიდან გაზეთი გახდა საქ. სოც.-ფედ. პარტიის ორგანო. უმთავრესი თანამშრომლები: არჩილ ჯორჯაძე, გ. ზდანოვიჩი, გ. ლასხიშვილი, სამს. ფირცხალავა, გრ. რცხილაძე, გრ. გველესიანი, კიტა აბაშიძე და სხვ.

სულ გამოვიდა:

1896 . 1 (20/X) - №72 (31/XII)

1897 . №73 (1/I) - №415 (31/XII)               

1898 . №416 (1/I) - №716 (31/XII)

1899 .  №717 (1/I) - №1002 (31/XII)

1900 . №1003 (1/I) - №1342 (31/XII)

1901 . №1343 (1/I) - №1685 (31/XII)

1902 . №1686 (1/I) - №2028 (31/XII)

1903 . №2029 (1/I) - №2367 (31/XII)

1904 . №2368 (1/I) - №2714 (31/XII)

1905 . №2715 (1/I) - №2970 (11/XI)

1906 . №2971 - №3036 (25/III)

ჰქონდა 1901 წლიდან ყოველკვირეული სურათებიანი დამატება იმავე სახელწოდებით (იხ. ქვემოთ "ცნობის ფურცელი" - სურათებიანი დამატება 1901-1906).

გაზეთი "ცნობის ფურცელი" ბიბლიოგრაფირებულია. იხ. "ქართული ბიბლიოგრაფია" (Петроградь, 1916 г.).

ლიტერატურა:

1.   Сталин, И.В. Сочинения. Том 1, стр. 407.

2.    ლასხიშვილი, გ. მემუარები; გვ. 231-237 და 228-230.

3.     კარიჭაშვილი, დ. ქართ. პერიოდ. გამოცემ. ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა ("ქართული მწერლობა", 1929 წ. №6-7, გვ. 147-148).

4.    "შრომა", 1906 წ. №1 (2/IV).

(უნ; საჯ; სარევ; მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1898წ. - P1/1898;  1899წ. - P2/1899;  1900წ. - P3/1900;  1901წ. - P1/1901;  1902წ. - P1/1902;  1904წ. - P8/1904;  1905წ. - P2/1905;  1906წ. - P13/1906

 

წინა გვერდი