გაზეთი:   შვიდი (7) დღე
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კრილოვის N5
რედაქტორები: გელა გურგენიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-908 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
K-1-897 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
K-2-897 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი