გაზეთი:   ცნობის ფურცელი (სარეკ.საინფ.ყოველ.კვ.სპ.გამ-ბა)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1972
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-662 1972
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი