გაზეთი:   ცხოვრება
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1912
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ბ.ა.ჯულაყიძე
რედაქტორები: ბ.ა.ჯულაყიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-499 1912
F-2-499 1912
F-3-499 1912
K-1-187 1912
K-09-187 1912
P 1912
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ცხოვრება".  1912. ყოველდღიური გაზეთ. ქუთაისი. რედ.-გამ. ..ჯულაყიძე. (ივ. კილაძის ელექტრომბეჭდავი).

სოც.-დემ. მიმართულების ორგანო.

1912 . №1 (1/II) - №33 (III) ...? თით. 4 გვ.

(უნ; საჯ; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1912წ. - P11/1912

წინა გვერდი